Sök
Stäng denna sökruta.

NYHETSBREV MARS–22

Sjöfartsmuseets akvarium har gått under jorden

3 mars 2022

Efter nästan nittio år i närapå orört skick har Sjöfartsmuseet genomgått en modernisering och fått ett nytt toppmodernt akvarium under jord. – Det är inte alla dagar man får rita ett akvarium så det har varit väldigt roligt att få sätta sig in i hela den problematiken, säger Caroline Losman, Gajd Arkitekter.

Som så mycket annat var det tänkt att Sjöfartsmuseet Akvariet skulle vara färdigombyggt och klart till Göteborgs 400-årsjubileum. En överprövning försenade dock hela projektet, men nu i mars blir det äntligen dags för slutbesiktning.

När Gajd Arkitekter kom in i projektet efter en konkurrensutsatt upphandling hade en tillbyggnad av museet varit på tapeten i flera år.

– Akvariet var föråldrat och personalens arbetsmiljö var tungrodd och dålig. Entrén var trång och man hade både flödesproblem och akustiska problem, berättar Caroline Losman på Gajd.

Under åren har det gjorts flera skisser på om- och tillbyggnad av museet. Gajds tillbyggnad har delvis utgått från detaljplanen från 1997.

–  Det förslag som låg till grund för detaljplanen innebar att tillbyggnaden låg delvis ovan mark och delvis under mark. För att vi skulle hinna få igenom en ombyggnad och bli klara till stadens jubileum var det önskvärt att vi skulle utgå från detaljplanen, säger Caroline Losman.

Uppskattad park

I förstudien som gjordes 2016/2017 ingick en konsekvensanalys av fördelarna och nackdelarna med att bygga ovan respektive under mark. Att bygga under mark var bra ur flera synvinklar, bland annat skulle museet inte skymmas av tillbyggnaden och majornaborna skulle få behålla sin uppskattade park.

– Redan från början var förutsättningen att det var akvariet som skulle dra nytta av tillbyggnaden för att kunna uppfylla alla specialkrav som finns för akvarium. Men om vi hade lagt akvariet i själva parken så hade det skymt museet och vi hade många diskussioner kring det. Dessutom har parken framför museet väldigt stor betydelse för dem som bor i Majorna, de besöker platsen. Sammantaget var olika det saker som gjorde att man bestämde sig för att bygga under jord.

Den tilldelade budgeten reviderades under projekttiden och blev lägre än förväntat. Men tack vare ett bra samarbete med verksamheten har man kunnat prioritera rätt saker. Vissa delar uppe i huset har också undantagits från själva projektet och delvis kunnat genomföras med hjälp av underhållsbudgeten.

– Vi tittade väldigt mycket på ytor och användning, men det var en utmaning att minska på akvariehallen som ändå skulle bjuda på de upplevelser som man hade tänkt från början, säger Caroline Losman.

Uppglasade stenvalv

Det har också varit viktig att få med den huvudsakliga idén med flöden och öppenheten. Tidigare har museet varit väldigt slutet, men nu blir det en helt annan transparens, menar Caroline Losman. En ny uppglasad entré mot parken har ersatt entrén på västra gaveln och dessutom har man glasat upp stenvalven i sockelvåningen. Innanför ligger den generösa entréhallen som bland annat innehåller ett café. En ny trappa leder upp till de övre planen, och man har även öppnat upp det bakre trapphuset som länge har varit stängt för besökarna. Som ett led i att levandegöra museet kan entréhallen och hörsalen användas för olika event även efter att museet har stängt.

Från entrén kommer man också in till det nya och toppmoderna akvariet. Enligt Caroline Losman var det en utmaning att koppla akvariet med museibyggnaden.

– Ingen kunde säga exakt hur grundläggningen och de gamla murarna såg ut så det var spännande. Men allt kom på rätt plats och stämde.

Tio gånger större

Det nya akvariet är ungefär tio gånger större än det gamla och består av tankar i olika storlekar. För de vattenlevande och ljusskygga ryggradsdjuren passar det alldeles utmärkt att akvariet har förlagts under parken och för att skapa mer rymd är den största tanken lokalt nedsänkt i marken.

Genom tillbyggnaden ökar museets lokalyta som tidigare var på 4 000 kvadratmeter med 1 250 kvadratmeter. I  december i år ska hela verksamheten vara på plats inklusive korallerna och fiskarna som har övervintrat i museets gamla café. Invigningen är planerad till 10 december.

– Med om- och tillbyggnaden kommer museet kunna erbjuda besökarna en spännande och informativ miljö. Besökarens upplevelse och förmåga att ta till sig själva kärnan i museets verksamhet är inte det minst viktiga med projektet, säger Caroline Losman.

 Text: Paula Isaksson

Foto och illustrationer: Gajd Arkitekter

Dela