Sök
Stäng denna sökruta.

NYHETSBREV SEPT -22

Svängig och oviss tillvaro för Sveriges sågverk

26 september 2022

Näst efter Ryssland och Kanada är Sverige världens största exportör av trävaror. Sedan pandemin startade 2020 har trävarupriserna pendlat som en jojo, vilket har skapat en osäker tillvaro för sågverken i Sverige. På Trä & Teknik-mässan i Göteborg medverkade Skogsindustrierna som berättade om vad som har skapat de stora prissvängningarna.

Varje år producerar Sverige upp till 19 miljoner kubikmeter trävaror. Av det exporterar vi tre fjärdedelar till världsmarknaden med Storbritannien som största importör. Men de senaste två och ett halvt åren har marknaden genomgått stora prissvängningar på grund av pandemin och Rysslands invasion i Ukraina.

Från en av scenerna på Trä & Teknik berättade Skogsindustriernas marknadsanalytiker Christian Nielsen hur svårt det har varit för de svenska sågverken att anpassa sig till den varierade efterfrågan.

– Ur ett svenskt perspektiv hade vi väldigt intressanta rörelser under pandemin. inledde han.

Den första förändringen kom när Storbritannien stängde ner hela samhället i början av pandemin.  Samtidigt var den centraleuropeiska marknaden svag och allt detta skapade stor osäkerhet hos sågverken, förklarade Christian Nielsen.

– Vissa av dem började prata om att dra ner på produktionen. Men så kom Kina in och mötte upp det här. Landet var opportunistiskt och såg chansen att att köpa på sig virke.

Hemmabygge-trenden ökade volymerna

Dessutom ökade efterfrågan från Egypten så detta tillsammans innebar att volymerna ökade kraftigt. Vid den här tiden insåg också den brittiska övärlden att byggbranschen var den enda del av samhället som inte påverkades av nedstängningarna.

– De såg hela den här hemmabygga-trenden som vi i Sverige också såg. Så de svenska exportpriserna steg kraftigt igen och det dröjde ända till nästa höst innan marknaden började komma tillbaka till någon form av balans.

När Ryssland invaderade Ukraina vintern 2022 uppstod en ny oro på marknaden, berättade Christian Nielsen vidare. Efterfrågan på svenska trävaror ökade och  produktionstakten i Sverige steg över förra årets rekord.

– Sågverkens kunder var oroliga över hur de skulle få tag på trävaror när de ryska inte längre gick att köpa, så de köpte extra mycket från Sverige. Men totalstoppet av ryskt virke som alla förväntade sig kom inte, istället fortsatte inflödet i bland annat Baltikum som i sin tur också är en stor exportör till Storbritannien.

Så vad hände? Plötsligt stod både Sverige och Tyskland med en överutbudsituation.

– Sanktionerna mot Ryssland gällde inte för beställningar som var lagda fram till början av april, därför blev det ett överskott på virke. Men nu har både Sverige och Tyskland minskat sin produktion för att hitta en ny balans på trävarumarknaden.

Kommer bli en hög efterfrågan

Sedan 10 juli råder det totalstopp för importvolymerna från Ryssland till Europa – även för de som hade orderdatum innan april. Så vad tror Christian Nielsen om framtiden? Jo, på kort sikt befarar han att efterfrågan kommer att tvingas ner på grund av de höga energipriserna. Samtidigt står både USA och Europa inför stora bygg- och renoveringsbehov som behöver mötas upp om fem till tio år.

– Vi går mot en situation där vi måste fundera över hur vi använder trävarorna och vad vi vill göra med våra skogar. Skogen är en fossilfri och förnybar resurs som vi ska vara rädda om och våga nyttja på rätt sätt. På sikt kommer det bli en hög efterfrågan från Europa och andra delar av världen och då måste vi klara den, avslutade han.

Text: Paula Isaksson

Dela