Sök
Stäng denna sökruta.

NYHETSBREV JUNI 21

Unikt samarbete kring Göteborgs konstgjorda halvö

22 juni 2021

När bebyggelseplanerna är stora men marken inte räcker till, då kan man göra som i Göteborg och bygga ute i vattnet. Nästa år startar grundläggningen av den konstgjorda halvön i Göta älv vid Masthuggskajen – ett projekt som är så komplext att det kräver ett samarbete utöver det vanliga.

Den nya halvön är en del av Vision Älvstaden som bland annat ska föra staden närmare vattnet. Två hektar stor ska den sträcka sig 100 meter ut i älven och bebyggas med både bostäder och kontor. Planen är också att här ska finnas restauranger och caféer längs ett levande kajstråk.

Men hur bygger man en stabil halvö som inte ger sättningsskador på gator och bebyggelse? Problemen med den göteborgska leran känner ju alla till. Det första förslaget gick ut på att konstruera en kofferdamm, en inhägnad som fylls på med sten och jord. Men det förkastades ganska snart – bygget skulle helt enkelt bli för tungt för leran som ligger på 20 till 120 meters djup. Istället samlades alla aktörer, både staden och de privata exploatörerna, för att se hur de skulle kunna få en bättre och mer kvalitetssäkrad produkt.

– Efter mycket funderande kom vi fram till en L-stödslösning, förklarade Cecilia Andersson, fastighetschef på Älvstranden Utveckling, när hon deltog i ett digitalt seminarium från CMB Chalmers den 15 juni.

 

Grundläggning i en sekvens

L-stödlösningen innebär att betongelement som har formen av ett L förs ner i vattnet. Det blir själva kajkonstruktionen som man sedan kopplar ett påldäck till. På påldäcket byggs vägar, allmän platsmark och trottoarer. Under stödet finns själva grundläggningen som består av pålar.

För att undvika att sättningsskador ändå kan uppstå insåg parterna att hela grundläggningen behöver göras i en sekvens – alltså att grundläggningen av både allmän platsmark och de privata aktörernas kvartersmark utförs i en och samma entreprenad. Med det kom nästa utmaning, berättade Cecilia Andersson.

– Frågan var hur vi skulle kunna organisera oss för att tillsammans handla upp en entreprenad. Valet blev att låta Älvstranden Utveckling utföra grundläggningen. Man identifierade att det skulle ge flera kvalitetsfördelar, både ekonomiska och tidsmässiga, genom att samla det i en entreprenad.

Detta gör att Älvstranden Utveckling kommer vara både entreprenör åt fyra beställare och byggherre mot totalentreprenören. De privata huvudmännen är Riksbyggen, Elof Hansson fastigheter och Stena Fastigheter.

Alla har olika drivkrafter

Enligt Christer Niland, ansvarig för stora projekt på trafikkontoret, är ett samarbete av det här slaget unikt för Göteborgs del.

– Vi är väldigt många som ska vara överens om vad som är projektets bästa, trots att vi har olika drivkrafter. Det ställer krav på att vi är lyhörda för varandra och transparenta, säger han.

Halvön kommer att bestå av 60 procent allmän platsmark och 40 procent kvartersmark. Trafikkontoret ansvarar för att anlägga de allmänna platserna på halvön – vistelseytor, gator och cykelvägar varav det mesta ligger mellan husen. Totalt blir det fyra fastigheter där Stena Fastigheter bygger hyresrätter, skola, verksamhetslokaler och kontor, och Riksbyggen bostadsrätter. Dessutom bygger Elof Hansson Fastigheter kontorshusen Global business Gate. Arbetet med grundläggningen planeras starta 2022 och inflyttning beräknas till 2025 för de första kontorslokalerna, och till 2026 för första bostäderna.

 

Text: Paula Isaksson

Dela