Sök
Stäng denna sökruta.

”Vi verkar i en upplevelsebransch!”

14 mars 2024

För fem år sedan presenterade regeringen en samlad politik för gestaltade livsmiljöer, alltså utformningen av platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Målet är att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. Vad har hänt i Göteborg sedan dess och vad finns det för visioner framåt?
Föredrag på CMB om gestaltad livsmilljö

För att få svar på den frågan ordnade CMB ett lunchseminarium i slutet av februari där Camilla Lidblad, projektledare vid Göteborgs Stad och stadsträdgårdsmästaren Johan Rehngren medverkade.

– Man skulle kunna tro att gestaltad livsmiljö är något som vi inte har jobbat med förut, men det stämmer inte. Vi har dock haft andra begrepp för det och inte pratat om de här frågorna på ett lika samlat vis som nu, inledde Johan Rehngren.

Gestaltad livsmiljö handlar om de offentliga rummen – hur vi bygger gator och utformar rummen och byggnader skapar upplevelser, bra eller dåliga. Upplevelserna påverkar i sin tur människors beteenden och hur man använder staden, förklarade Camilla Lidblad.

– Vi som jobbar med det här verkar i en upplevelsebransch!

Studier visar att vi går längre sträckor i miljöer som vi trivs i, Likaså uppehåller vi oss längre på platser som upplevs positiva. Man har också sett att mobilitetsval avgörs av den gestaltade miljön. Benägenheten att välja kollektivtrafik beror alltså på hur miljön är utformad.

Likaså är kommersialiseringen beroende av miljön. Att caféer eller butiker hamnar där de gör beror oftast på att omgivningen ger en positiv känsla. Likaså påverkas betalningsviljan – ibland är man villig att betala dubbelt så mycket för en glass bara för att den säljs på en viss plats.

Som exempel på gestaltade livsmiljöer i Göteborg gav Johan Rehngren och Camilla Lidblad  Brunnsparken, nya Hisingsbron, Odinsplatsen och Selma Lagerlöfs Parkstråk. Men också Rya Skog.

– Här har vi gjort ett naturreservat tillgängligt så att det kan användas av fler än några få människor. Att vi jobbar även med sådana saker är kanske inte det första andra tänker på, menade Johan Rehngren.

Men hur gör man för att få en helhetssyn i staden på gestaltad livsmiljö? Bland annat har Göteborgs Stad haft ett antal kunskapshöjande workshops och skapat ett forum för att implementera begreppet i alla stadsbyggnadsprocesser. En viktig sak är också att upplevelsevärdena ska finnas med vid upphandlingar.

– Hållbarhet och kvalitet ska inte underställas kortsiktiga ekonomiska övervägande. Gestaltning av livsmiljö kommer in i alla skeden, i planeringen, genomförandet och i år förvaltning. Vi måste få in det här som en naturlig del i alla processer, gestaltad livsmiljö är ett verktyg för att nå ett hållbart samhälle, avslutade Camilla Lidblad.

 

Fakta

Sveriges regering presenterade våren 2018 en samlad politik för det som kallas gestaltade livsmiljöer. Beslut om politikområdets mål fattades därefter av en enhällig riksdag. Målet är att skapa en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv.

Text: Paula Isaksson

 

Dela