Exjobb

Har du student ett examensarbete du vill skriva? Vi kan förmedla kontakter genom vårt register över medlemmar. Hör av dig - vi hjälper till !