Sök stipendium från BTF!

Byggnadstekniska föreningen ger ut två typer av stipendium, ett för studenter och ett för yrkesverksamma. Mer information kring respektive stipendium finns nedan. Gemensamt för båda stipendium är att stipendiaten måste vara medlem i BTF.

Ansökan samt eventuella frågor skickas till Håkan Jerkstrand via e-post 

För studentmedlem

Går du en byggrelaterad utbildning? Då kan du söka stipendium från Byggnadstekniska föreningen för resa eller genomförande av projekt som anknyter till dina studier. Som krav ställer vi att du redovisar din resa eller ditt projekt på en sammankomst för BTFs medlemmar och i vårt magasin. Vi tar fortlöpande emot ansökningar. I din ansökan ska du tydligt beskriva syfte och hur pengarna ska användas.

För yrkesverksam medlem

Stipendiet delas ut till yrkesverksam medlem som på något exceptionellt sätt gynnar byggnadskonsten, gärna i kombination med en god gärning som gynnar samhället i stort. Nominering sker genom att skicka namn och motivering till styrelsen. Stipendiet uppgår till maximalt ett prisbasbelopp.