Föreningens styrelse

Ordförande - Johan Engström
Ordförande - Johan Engström
Vice ordförande - Charlotte Kellgren
Vice ordförande - Charlotte Kellgren
Sekreterare - Christina Lööf
Sekreterare - Christina Lööf
Vice sekreterare - Erik Hedborg
Vice sekreterare - Erik Hedborg
Skattmästare - Sham Billgardt
Skattmästare - Sham Billgardt
Klubbmästare - Mikael Pousette
Klubbmästare - Mikael Pousette
Vice klubbmästare - Jonas Elgblad
Vice klubbmästare - Jonas Elgblad
Webbansvarig - Viktor Unéus
Webbansvarig - Viktor Unéus
Veteranrepresentant - Inger Skogsberg
Veteranrepresentant - Inger Skogsberg