Föreningens styrelse

Ordförande - Johan Engström
Ordförande - Johan Engström
Vice ordförande - Charlotte Kellgren
Vice ordförande - Charlotte Kellgren
Sekreterare - Erik Hedborg
Sekreterare - Erik Hedborg
Vice sekreterare - Vakant
Vice sekreterare - Vakant
Skattmästare - Niklas Bidestedt
Skattmästare - Niklas Bidestedt
Klubbmästare - Vakant
Klubbmästare - Vakant
Vice klubbmästare - Mikael Pousette
Vice klubbmästare - Mikael Pousette
Webbansvarig - Viktor Unéus
Webbansvarig - Viktor Unéus
Veteranrepresentant - Inger Skogsberg
Veteranrepresentant - Inger Skogsberg